2018 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų planas įvykdytas

0
343

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2018 m. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 8,9 proc. (713,1 mln. eurų) daugiau nei 2017 m. ir 1,5 proc. (132,9 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2018 metų pajamos – 8 607,5 mln. eurų, faktinės – 8 740,4 mln. eurų.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 6 806,1 mln. eurų. Tai yra 6,8 proc. (433,2 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 0,6 proc. (38,8 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

„Nors metų eigoje buvo abejojančių pajamų plano vykdymu, tačiau kaip matome iš preliminarių pajamų surinkimo duomenų, kritika nebuvo pagrįsta. Praėjusių metų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų planai įvykdyti ir net viršijantys prognozes. O kalbant apie keturis pagrindinius mokesčius, 2018 m. sudariusius apie 86% visų valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų, svarbu tai, jog jie buvo suprognozuoti itin tiksliai, vos su 0,04% paklaida“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą planas įvykdytas 100,3 proc., gauta 6 183,5 mln. eurų. Tai yra 407,6 mln. eurų arba 7,1 proc. daugiau nei 2017 metais ir 18,2 mln. eurų daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 3 540,1 mln. eurų pajamų. Tai yra 7,5 proc. arba 246,4 mln. eurų daugiau nei 2017 m. ir 0,3 mln. eurų (0,01 proc.) daugiau nei planuota.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2018 m. buvo 1 840,3 mln. eurų. Tai 213,6 mln. eurų (13,1 proc.) daugiau nei 2017 m. ir 23,4 mln. eurų arba 1,3 proc. didesnės nei prognozuota.

Už visas akcizines prekes per metus gauta 1 438,5 mln. eurų – 8,4 proc. (111,8 mln. eurų) daugiau nei 2017 metais ir 0,9 proc. (beveik 14 mln. eurų) mažiau nei prognozuota. Tam įtakos turėjo per metus 4,4 proc. sumažėjusios cigarečių pardavimų legalioje rinkoje apimtys.

Pelno mokesčio gauta 691,2 mln. eurų, t.y. 60,2 mln. eurų arba 9,5 proc. daugiau nei 2017 m. ir 7,2 mln. eurų arba 1 proc. mažiau nei planuota. Dėl didėjusio darbo užmokesčio bei investicijų išaugusios įmonių sąnaudos lėmė mažesnes nei planuota metines pelno mokesčio įmokas už 2017 metus.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus gauta 889,2 mln. eurų, t. y., 5,4 proc. (45,9 mln. eurų) daugiau nei 2017 m. ir 9,5 proc. (77,0 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2018 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 6 767,3 mln. eurų, su ES lėšomis – 9 071,1 mln. eurų.

Finansų ministerijos informacija