Daugės galimybių mokytis suaugusiesiems, ypač mažesniuose miesteliuose

0
179

vyriausybeLietuvoje siekiama sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą, mokymąsi visą gyvenimą labiau suderinti su dabartiniais asmens, visuomenės, ūkio poreikiais. Šiandien Vyriausybei priėmus Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą naują Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programą, ministerija parengs ir patvirtins Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros veiksmų planą trejiems metams su konkrečiomis priemonėmis ir numatytu finansavimu.

Pasak programos rengėjų, itin svarbu, kad būtų sukurta įvairi, šiuolaikiška suaugusiųjų švietimo programų pasiūla, numatytos konkrečios priemonės ir realus jų finansavimas – tik tokiu būdu bus sukurta kryptinga suaugusiųjų švietimo sistema.

Savivaldybės, atsižvelgusios į gyventojų, darbdavių, kitų socialinių partnerių poreikius, pasiūlys konkrečias suaugusiųjų švietimo galimybes regionuose.

Numatoma, kad mokymosi visą gyvenimą paslaugos bus ypač intensyviai plėtojamos mažesniuose miesteliuose ir kaimuose. Dėmesys bus skiriamas ir motyvacijos mokytis stiprinimui, mokymąsi visą gyvenimą susiejant su besimokančių asmenų pasirinkimu, sukuriant finansinės paramos sistemą. Bus dar labiau skatinamas kompetencijų tobulinimas per praktiką, stažuotes, profesinį mokymą, diegiant pameistrystės formą.

Ketinama sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai planuoti ir valdyti savo karjerą: teikiama individuali pagalba, organizuojama socialinė reklama. Andragogams (suaugusiųjų mokytojams) bus sudarytos sąlygos nuolat atnaujinti kompetencijas, įgyti daugiau pedagoginių ir psichologinių žinių.

Taip pat bus sukurta sistema, kuri leis pripažinti neformalaus ir praktinio mokymosi metu įgytas kompetencijas.

Švietimo ir mokslo ministerija iki balandžio 29 d. yra paskelbusi Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Suaugusiųjų švietimo programų teikėjai gali teikti programas ir gauti finansavimą iki 14 000 eurų. Tokie konkursai skelbiami nuo 2014 metų, prioritetai atrenkant finansuotinas programas yra tokie: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra, darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymas, asmenų mokymasis trečiojo amžiaus universitete, andragogų kompetencijų tobulinimas, asmens bendrosios kultūros ugdymas ir kt.

Nauja Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa sukurta siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimo situaciją, prieinamumą, racionaliau panaudoti šiam sektoriui skiriamas lėšas. Viešosios politikos ir vadybos institutas atliko analizę, iš kurios matyti, kad 2004–2013 m. ES paramos lėšomis daugiausia buvo remiamos tos visuomenės grupės, kurios veikiausiai būtų mokęsi ir be valstybės paramos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos informacija