Home + Naujienos Elektroniniame dienynę vaikų pažymius per mobilaus telefono programą galėsite pamatyti tik susimokėję

Elektroniniame dienynę vaikų pažymius per mobilaus telefono programą galėsite pamatyti tik susimokėję

0
Elektroniniame dienynę vaikų pažymius per mobilaus telefono programą galėsite pamatyti tik susimokėję

tamoTamo dienyno teikėjams nusprendus apmokestinti vieną iš papildomai teikiamų paslaugų – matyti mokinio pažymius per mobilaus telefono programą, – švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė pirmadienį kviečia šio dienyno atstovus pokalbiui dėl jų teikiamų paslaugų mokykloms.

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, kad sutartis su elektroniniais dienynais sudaro mokyklos. Jos sprendžia, kokio dienyno paslaugas pirkti, sutaria dėl dienyno naudojimo sąlygų, viena iš jų – paslaugos kaina

Jei sutartyje kažkas keičiama, kas neatitinka mokyklų bendruomenių susitarimų, tai sprendžiama keičiant sutartis, pasirenkant kitą teikėją. Šiuo metu mokyklos elektroninio dienyno paslaugą gali pasirinkti iš kelių teikėjų.

Elektroninio dienyno paslaugai apmokėti mokykla gali skirti mokinio krepšelyje numatytas lėšas. Mokiniui skiriama (20 eurų) per metus suma informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti, taip pat ir elektroniniams dienynams tvarkyti.

Pažymius, pamokos turinį, pamokų lankomumą mokinių tėvai internetu iš elektroninio dienyno sužino nemokamai.

Jei tėvai neturi prieigos prie elektroninio dienyno, mokykla privalo juos informuoti kitais būdais, pvz., išspausdinti mokinių mokymosi pasiekimų suvestines ir įteikti jas tėvams.

Sprendimą, kokį dienyną – elektroninį ar popierinį – naudoti, priima pačios mokyklos. Labai svarbu, kad tam pritartų visa mokyklos bendruomenė.

Elektroninius dienynus Lietuvoje naudoja 80 proc. mokyklų.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius