Intelektinė nuosavybė – tai, ką sukuria protas

0
203

protasGarantuoti mokslo srities intelektinės nuosavybės apsaugą, reiškia skatinti mokslininkų kūrybiškumą, išradingumą bei atiduoti deramą pagarbą jų atliktiems darbams, tyrimams bei publikacijoms. Intelektinės nuosavybės teisės rūšys: autorių teisės, prekių ženklai, patentai, dizainas, prekinė išvaizda, kūrybiškumas ir išradingumas. Gebėjimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkų žinias paversti pridėtine verte, intelektiniu kapitalu yra ekonominės veiklos vykdymo ašis, bet svarbiausia – garantuoti intelektinės nuosavybės apsaugą ir išanalizuoti teisinius apsaugos proceso aspektus.

Lapkričio 10 d. LSMU „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre vyko LSMU, LSMUL Kauno klinikų, LR valstybinio patentų biuro bei Europos patentų tarnybos surengta pirmoji tarptautinė specializuota konferencija „Intelektinė nuosavybė biomedicinoje“ (Intellectual property in Biomedicine). Konferencijoje buvo akcentuoti intelektinės nuosavybės, mokslo ir medicinos (iš kelių elementų sudarytos sistemos gebėjimas įgyti naujų savybių įsitraukiant į bendrus projektus LSMU ir KTU bei Lietuvos energetikos institutu (LEI)), mokslo ir verslo bendradarbiavimo aspektai. Aptarti intelektinės nuosavybės biomedicinoje klausimai, kuriamos intelektinės nuosavybės svarba, valdymas bei apsauga.

LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė pabrėžė konferencijos aktualumą bei studentams, mokslininkams ir darbuotojams suteiktą išskirtinę galimybę diskutuoti intelektinės nuosavybės patentavimo, apsaugos, teisinės srities, etikos klausimais su profesionalais iš Lietuvos ir užsienio. „Etinės problemos ypač aktualios medicinoje ir biomedicinoje, kur dirbama ir galvojama apie žmonių gyvybę ir sveikatą. Svarbu žinoti, kada mokslo žinios turi būti pristatytos visuomenei, o kada ne. Inovacijos, žinios, kūryba, novatoriškumas, išradimai mokslo visuomenėje yra neatsiejami nuo aukštosios mokyklos. Universitetas – žinių ir intelektinių produktų gamintojas. Intelektinis produktas – strateginė ašis, produktyvumo veiksnys, lemiantis konkurencingumą. Intelektinė nuosavybė yra tai, ką sukuria protas. Ši konferencija yra postūmis kuriant naują požiūrį į savo darbą, mokslinius tyrimus bei jų naudą ekonomikai ir visuomenei“, – sakė prof. V. Lesauskaitė.

LSMU didžiuojasi prof. Virgilijaus Ulozo patentu, registruotu JAV, ir pirmuoju LSMU Vaistinės sukurto kremo „Linija Basalis“ įregistruotu prekiniu ženklu.

„LSMUL Kauno klinikose dirba 7300 darbuotojų, iš jų 470 turi mokslo laipsnį. Didžiuojamės mokslo publikacijomis, spausdinamomis geriausiuose tarptautiniuose žurnaluose, tad privalome suprasti, kad intelektinis kapitalas yra vertybė, kurią reikia saugoti. Medikai dažniausiai dirba su technologais ir verslo partneriais, naudojasi žiniomis, jas kuria, dalijasi jomis. Rūpinantis mūsų medikų mokslininkų saugumu, rugsėjo mėnesį pasirašytas svarbus memorandumas, kuris yra stimulas kurti naują intelektinį kapitalą“, – sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius.

„Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykstantys procesai reprezentuoja orientavimąsi į veiklos aktyvinimą per investicijas į tyrimus, plėtrą, inovacijų įsisavinimo laiko trukmę, administracinių procesų ekonomiškumą, produktyvumą ir kokybę, tad intelektinės nuosavybės valdymas yra būtinas“, – teigė LSMU Plėtros tarnybos vadovė Laima Matusevičienė.

Renginyje pranešimus skaitė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai, Europos patentų tarnybos, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos bei verslo atstovai. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktorius dr. Arūnas Želvys pristatė intelektinės nuosavybės apsaugos klausimus. Pasak jo, LSMU vyrauja pažangi intelektinės nuosavybės valdymo tvarka. „Lietuvos Respublikos Seimas lapkričio 3 d. patvirtino Lietuvos prisijungimą prie Bendro patentų teismo. Vieningas europinis patentas turėtų įsigalioti po vienų ar dvejų metų, tada patentuoti sukurtą produktą bus paprasčiau ir pigiau“ – kalbėjo A. Želvys.

Užsienio šalių atstovai: Enrique Molina Gal?n, Europos patentų biuro direktorius (Nyderlandai), Hans Georg Bartels, Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) vyriausias specialistas (Šveicarija), Dina Chaves, intelektinės nuosavybės valdymo įmonės „Group Clarke, Modet &Co“ direktorė (Portugalija) dalijosi tarptautine patirtimi apie intelektinę nuosavybę medicinoje, sveikatos priežiūros srityje, diskutavo bioetikos klausimais.

Jolanta Jonikienė
LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba