Kibernetinis saugumas – šalies prioritetas

0
203
Kibernetinės atakos – šių dienų problema.

Su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu susitikęs valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys šiandien pristatė 2017 m. valstybinio audito programoje numatytus su ministerijos valdymo sritimi susijusius auditus. Daugiau dėmesio skirta šiemet pradedamam sisteminiam viešųjų pirkimų organizavimo krašto apsaugos sistemoje auditui, aptarta ministerijai anksčiau pateiktų audito rekomendacijų įgyvendinimo pažanga ir matomos rizikos.

Valstybės auditorių nuomone, viešųjų pirkimų sektoriuje veikia labai daug perkančiųjų organizacijų, jų sistema yra sudėtinga, keblus teisinis reglamentavimas ir organizavimas. Didėjant krašto apsaugos finansavimui, visa tai kelia rimtą iššūkį, kaip šiame sektoriuje užtikrinti deramą biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą ir skaidrumą, efektyvią pirkimų procesų vidaus kontrolę.

Pasak krašto apsaugos ministro R. Karoblio, šio audito išvados ir rekomendacijos bus ypatingai vertingos rengiamai krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų reformai.

„Remdamiesi NATO šalių gynybos srities pirkimų praktika, jau šių metų pabaigoje planuojame visus KAS pirkimus konsoliduoti ir jų vykdymą perduoti steigiamai agentūrai. Operatyvus Valstybės kontrolės auditas pateiktų mums esamos situacijos nuotrauką, tad esame suinteresuoti kuo greitesniu išvadų ir rekomendacijų gavimu, kad galėtume jomis pasinaudoti reformuodami krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistemą“, – sakė ministras.

A. Dulkys susitikime pabrėžė ir poreikį skirti ypatingą dėmesį įslaptintos informacijos apsaugos ir kibernetinio šalies saugumo klausimams.

„Kibernetinis saugumas šalyje yra vienas iš prioritetų. Krašto apsaugos ministerija pradėjo 2015 m. mūsų atlikto audito „Kibernetinio saugumo aplinka Lietuvoje“ rekomendacijų įgyvendinimą, tačiau svarbu nesustoti ir stiprinti pastangas, nustatyti bendras kibernetinio saugumo strategines kryptis ir jų įgyvendinimo mechanizmą. Kartu su krašto apsaugos ministru privalome užtikrinti kokybišką ir esminį postūmį sprendžiant šį nacionalinio saugumo klausimą“, – sakė valstybės kontrolierius.

Susitikime su R. Karobliu aptartos ministerijos dėmesio reikalaujančios probleminės sritys: sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir socialinės garantijos kariams; profesinės karo tarnybos formavimo procesas panaudojant naujus pajėgumus; personalo, sugebančio tinkamai valdyti didėjančius krašto apsaugos sistemos finansus ir turtą, formavimo svarba.

Vykdydama krašto apsaugos sistemos auditus Valstybės kontrolė patirties semiasi ir iš Vokietijos ekspertų. Sausį Bonoje vykusiame valstybės kontrolieriaus susitikime su Vokietijos aukščiausiosios audito institucijos vadovu Kay Schelleriu buvo numatytos dvi svarbiausios šių metų bendros veiklos kryptis: vokiečių ekspertų pagalba krašto apsaugos sistemos audituose ir lietuvių ekspertų pagalba IT bei kibernetinio saugumo audituose.Ki