Nekilnojamąjį turtą gyventojams nuomoję asmenys turi pateikti deklaracijas

0
233

deklaracijaPrimename, kad iki gegužės 2-osios pajamas deklaruoti turėtų neužmiršti gyventojai, 2015 metais vykdę žemės ūkio veiklą, palūkanų už indėlius ar vertybinius popierius gavę bei nekilnojamąjį turtą gyventojams nuomoję asmenys.

Deklaruoti pajamas privalo žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai:

• įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais ar privalantys jais registruotis: ūkininkai, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre bei jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai;

• PVM mokėtojais neįregistruoti ir neprivalantys jais registruotis ūkininkai, partneriai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, 2015 m. iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje gavę daugiau kaip 3 000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų. Jeigu žemės ūkio veiklos pajamos buvo gautos tik iš juridinių asmenų (neatsižvelgiant į sumą), o iš gyventojų gautų pajamų suma yra ne didesnė kaip 3000 eurų, dėl tokių pajamų gavimo prievolė deklaruoti pajamas neatsiranda.

Taip pat norime priminti, kad deklaracijas pateikti būtina gyventojams, kurie praeitais metais gavo palūkanų už nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigytus ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius ir palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius, dėl kurių sutartys sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., kai bendra jų suma yra didesnė kaip 3 000 eurų.

Dar viena gyventojų grupė, privalanti deklaruoti pajamas ir nuo gautų pajamų sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį – gyventojai, praėjusiais metais nuomoję gyventojams patalpas (neįsigiję verslo liudijimo „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“) arba žemės nuomos pajamų gavę gyventojai. Tuo atveju, jei gyventojas teikė nekilnojamojo turto nuomos paslaugą juridiniam asmeniui, gyventojo iš juridinio asmens gautos pajamos yra priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo pajamas išmokanti įmonė. Todėl, jei gyventojas per kalendorinius metus negavo kitų privalomų deklaruoti pajamų, tai iš įmonės gautų nuomos pajamų deklaruoti neprivalo.

„Raginame šiuos ir visus kitus gyventojus, kuriems yra prievolė deklaruoti praeitų metų pajamas, tai padaryti nelaukiant paskutinės – gegužės 2-osios dienos, nes kitu atveju, vėluojantiems vykdyti ar nevykdantiems savo mokestinių prievolių, Mokesčių inspekcija bus priversta taikyti administracinę atsakomybę“, – sako Marijampolės AVMI viršininkė Daiva Baniulienė, primindama, kad greičiausia ir patogiausia deklaracijas teikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą.

Prašymus paramai skirti galima teikti iki gegužės 2 d.

Primename, kad gyventojai gali skirti kaip paramą dalį nuo 2015 m. gautų pajamų sumokėto mokesčio įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo įstaigoms, politinėms partijoms. Gyventojai, nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją ar/ir politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 2 versiją (toliau ? Prašymas) ir pateikti ją mokesčių administratoriui.

Prašymus pateikti reikia ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 2 dienos. Atkreipiame dėmesį, kad iki šios datos pareigą deklaruoti metines pajamas turintys gyventojai (dėl neteisingai pritaikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio, vykdytos individualios veiklos ar kt.) turi pateikti ir 2015 m. gyventojo pajamų mokesčio deklaracijas, nes to nepadariusiųjų Prašymai nebus tenkinami.

Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba per atstovą, turintį atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Rekomenduojame Prašymus pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (adresu: https://deklaravimas.vmi.lt/), nes šis pateikimo būdas yra ne tik paprasčiausias, bet ir saugiausias.

Jolanta Vaičaitienė
Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija