Prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Pasistenkime, kad „Maltiečių Velykų” dvasia pasklistų po visą Lietuvą…”

0
215

matieciaiŠv. Velykos visada viena didžiausių švenčių Lietuvoje, džiaugsmingas Kristaus prisikėlimas ir gamtos prabudimas. Kad pavasario šiluma ir prisikėlimo nuotaika išsklaidytų sunkiai gyvenančių ir ligas bei nepriteklių patiriančių liūdnas mintis, maltiečiai rengia akciją „Maltiečių Velykos”.

Akcija vyksta 25 Lietuvos miestuose ir yra skirta visiems maltiečių globotiniams – vienišiems seneliams, vaikams iš socialiai remtinų šeimų ir neįgaliesiems, neretai įkalintiems tarp keturių sienų. Šiemet į veiklą itin aktyviai įsitraukė jaunieji maltiečiai ir maltiečių vaikų dienos centrų auklėtiniai.

„Iniciatyva „Maltiečių Velykos“ yra labai prasminga, – dalijasi mintimis LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. – Aplankydama vienišus senelius, vaikus iš sunkiai gyvenančių šeimų, sergančius žmones, ji neš tikėjimą, džiaugsmą ir viltį. Todėl kiekvienas pasistenkime, kad maltiečių dvasia ir nuoširdus dėmesys pasklistų po visą Lietuvą. Šviesių ir įkvepiančių šventų Velykų visiems!“

„Sunku, kai pats negali pasirūpinti savimi, – pasakoja 84 metų maltiečių globojama panevėžietė Emilija. – Neturiu vienos kojos, todėl niekur iš namų neišeinu, sėdžiu virtuvėlėje prie krosnies… Vakare, stumdama priešais save taburetę, nustriksiu iki lovos. Labai siauros durys, koridoriumi vežimėliu pravažiuoti negaliu…”

Emilijos istorija sunki – sūnus mirė nuo raumenų atrofijos, duktė nusinuodijo smalkėmis. Moteriai po ligų amputavo koją…

Būtent į tokius namus maltiečiai per Velykas siekia atnešti džiaugsmo ir surengti ne tik katalikišką, bet ir vilties, ramybės bei pasitikėjimo šventę. Daugelį maltiečių ir jų globotinių sieja ypatingas ryšys, jie yra tapę lyg šeimos nariai, mielai susitinka, bendrauja. Ir visi globotiniai vieningai tvirtina, kad savanorių apsilankymai jiems ypač svarbūs, kad rodomas dėmesys padeda pamiršti vienatvę, kad bendraudami jie vėl pasijaučia reikalingi.

Skatinantys tokią draugystę „Maltiečių Velykų” renginiai jau vyksta visoje Lietuvoje. Štai Aukštadvario maltiečiai su jaunimo centro lankytojais mokėsi rišti dzūkiškas verbas ir pašventinę jas išdalino Šv. Domininko, Čižiūnų senelių namų, „Maisto ant ratų” projekto gavėjams ir socialinės priežiūros namų gyventojams. Zarasuose organizuojama suvenyrinių margučių paroda „Maltietiškų vaikų Velykėlių laukimo spalvos…“, o Kaišiadoryse šventinėje diskusijoje „Velykos seniau ir dabar” dalyvavo patirtis ir jaunystė – taip jaunieji maltiečiai sveikino vyresniosios kartos atstovus.

Klaipėdiečiai ir karteniškiai šventei ruošėsi kartu su „Litorinos” mokyklos mokiniais, turinčiais klausios negalią. Vaikai savo pagamintas Velykų dovanėles patys įteiks maltiečių globojamiems senoliams. Visagino jaunieji maltiečiai irgi lankys ir dovanėlėmis džiugins vienišus senelius, taip pat savo mažuosius draugus Visagino paramos vaikų centre.

Prisikėlimo nuotaika su senoliais dalinsis ir Alytaus bei Pivašiūnų maltiečiai – vyks pas Junčionių kaimo, Pivašiūnų parapijos globos namų, naujai atidarytų Pivašiūnų senelių namų gyventojus. Savo globotinius lankys ir panevėžiečiai – jie nutarę antrą Velykų dieną nuvykti net pas 100 senolių. O Viekšniuose maltiečiai ruošia šventę „Rid rid rid margi margučiai“ ir kviečia visą bendruomenę.

O Atvelykį maltiečiai kviečia švęsti Akmenėje. Čia Kultūros namuose socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų vaikams bus parodytas spektakliukas, vyks margučių ridenimo varžytuvės.

Tokios kupinos tikrumo ir nuoširdaus bendravimo „Maltiečių Velykos 2016” su gerąja prisikėlimo žinia jau sklinda per daugelį miestų ir miestelių. Prie kilnios maltiečių iniciatyvos prisideda ir rėmėjai – globojami senjorai ir garbaus amžiaus savanoriai gavo dovanų leidinių ir šventinių kepinių, o maltiečių vaikų dienos centrų auklėtiniai – spalvingų knygų.

Surengę tokią akciją maltiečiai tikisi, kad ji nudžiugins mūsų visuomenės silpnuosius, atneš į jų širdis džiaugsmą ir ramybę. Akcijos metu planuojama aplankyti daugiau kaip 2000 globotinių jų namuose, ligoninėse, mokyklose ir centruose.

Maltos ordino pagalbos tarnyba – viena didžiausių Lietuvos socialinės pagalbos organizacijų, vienijanti daugiau kaip 1 000 savanorių ir veikianti 34 miestuose. Projektas „Maistas ant ratų” vykdomas 17 miestų, savanoriška priežiūra namuose” – 10 miestų. Maltiečiai Lietuvoje turi 12 vaikų dienos ir jaunimo centrų, 5 senjorų klubus, dirba su neįgaliaisiais, benamiais, turi apie 500 jaunųjų maltiečių. Visų jų tikslas padėti skurstantiems, vargstantiems, ligoniams, neįgaliesiems, atkreipti visuomenės dėmesį į pagalbos jiems reikalingumą.

Daugiau informacijos: www.maltieciai.lt