Ragina suskubti dėl renovacijos

0
116
Paraiškų dėl daugiabučių renovacijos laukiama iki vasario 20 d.

Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) informuoja, jog š.m. vasario 20 d. yra paskutinis terminas priduoti paraiškas dėl daugiabučių atnaujinimo pagal 2016 m. rugpjūčio 26 d. aplinkos ministerijos kvietimą. Po šio termino paraiškos nebus priimamos.

Paraiškas dėl daugiabučių namų atnaujinimo savivaldybės turi pristatyti BETAI, kuri, remdamasi Paraiškų teikimo ir vertinimo aprašo tvarka, jas įvertina ir teikia išvadas savivaldybėms. Kartu su paraiška turi būti pridedami ir kiti Paraiškų teikimo ir vertinimo apraše nurodomi dokumentai.

„Noriu akcentuoti, jog paraiška anaiptol nėra tik planuojamų atnaujinti daugiabučių sąrašas. Paraiškos teikėjas kartu su paraiška privalo pateikti daugiabučio namo investicijų planą, energinio naudingumo sertifikatą, natūrinių matavimų aktą ir kitus Paraiškų teikimo ir vertinimo apraše nurodytus dokumentus“, – tvirtina BETA Projektų įgyvendinimo skyriaus vedėja Gintarė Burbienė.

Pasak G. Burbienės, vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų bus jų skaičiaus atitikimas aplinkos ministerijos kvietime nurodytiems paraiškų kiekiams.

Iki vasario 20 d. paraiškos priimamos visuose BETOS regioniniuose padaliniuose. Paraiškų vertinimo procedūra bus pradėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus paraiškų teikimo terminui, o paraiškų vertinimo terminas – 20 darbo dienų.

Pagal aplinkos ministro įsakymą (Nr. D1-568), bendras priimamų paraiškų skaičius – 500 vnt., ir dar 25 paraiškos numatytos Birštono, Utenos rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėms, įgyvendinančioms savivaldybių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas.