Statybos sektoriaus ateitis – skaitmeninė statyba

0
216


statyba-kompiuteris
Vakar Vyriausybės strateginis komitetas pritarė Aplinkos ministerijos ir Lietuvos statybininkų asociacijos pasiūlytai iniciatyvai skaitmeninti šalies statybų sektorių.

Vadinamoji skaitmeninė statyba – vienas perspektyviausių būdų tobulinti statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą, didinti viso statybos sektoriaus skaidrumą, mažinti statybos procesų trukmę, medžiagų, nekilnojamojo turto valdymo sąnaudas.

Ši statyba remiasi šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijomis, informaciniu modeliavimu, kai kuriamas informacinis statinio modelis nuo jo projekto iki pat nugriovimo. Šias technologijas jau taiko Jungtinė Karalystė, Danija, Suomija ir kt. Jų patirtis rodo, kad naudojantis informacinio modeliavimo metodais reikia mažiau sąnaudų statiniui gyvuoti, jis greičiau ir pigiau prižiūrimas, geriau užtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai ir t. t.

Norint įdiegti skaitmeninę statybą, reikia didžiulių pokyčių statinių projektavimo, statybos, naudojimo procesų reguliavimo ir valdymo, viešųjų pirkimų ir kitose susijusiose srityse. Tam tinkamai pasiruošti – milžiniškas darbas. Reikia sukurti statinio informacinio modeliavimo standartus, nacionalinį statybų klasifikatorių, taip pat sukurti ar perimti duomenų mainų standartus, sukurti vieningą ir aiškiomis taisyklėmis pagrįstą statybos dalyvių ir jų veiklą prižiūrinčių institucijų bendravimo erdvę, pritaikyti informacines sistemas, registrus, kitą infrastruktūrą, pakeisti daugybę teisės aktų ir pan.

Įveikti tokius iššūkius galima tik susitelkus valstybės institucijoms, verslui ir akademinei bendruomenei. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė skaitmeninti statybą pradėjo tik po daugelio tyrimų ir diskusijų, parengusi atitinkamą valstybės lygmens veiksmų planą, kuri įgyvendinant dalyvavo suinteresuotos institucijos ir organizacijos.

Atsižvelgęs į tai, Vyriausybės strateginis komitetas pritarė siūlymui sudaryti suinteresuotų institucijų ir organizacijų darbo grupę, kuri parengtų siūlymus, kaip įgyvendinti statybos sektoriaus skaitmeninimo iniciatyvą. Rengiant šiuos siūlymus turėtų būti įvertinta užsienio patirtis, sėkmingo darbo principai, atsižvelgta į valstybės teisinę ir institucinę sąrangą, informacinių sistemų infrastruktūrą, nusistovėjusius statybos proceso dalyvių santykius ir kitus svarbius aspektus, iš anksto numatyta, kaip turėtų būti kuriama, palaikoma ir tobulinama reikiama infrastruktūra, galimi šių darbų finansavimo šaltiniai. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į mažų ir vidutinių įmonių galimybes įsigyti brangesnę programinę įrangą, apmokyti specialistus ir kt.

Statybų.info