Vietos gamtosaugininkai vėl ragins gyventojus susitvarkyti tvoras prie vandens telkinių

0
204

tvoraVandens telkiniai yra visų Lietuvos žmonių turtas, kuris, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, turi tarnauti viešajam interesui ir visuomenės poreikiams. Deja pasitaiko atvejų, kuomet pakrantės žmogui lieka nepasiekiamos, dėl kito asmens savavališkų veiksmų. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas balandžio 1-30 d. vykdys akciją „Tvora“. Jos tikslas visiems piliečiams suteikti galimybę nekliudomai patekti prie vandens telkinių, pakrančių, kad pasigrožėti šiūruojančiais švendrais ir ajerais, plūduriuojančiomis vandens lelijomis, lūgnėmis, pasigėrėti kraštovaizdžiu nuo upės skardžio…

Žemės įstatymas įtvirtina nuostatą, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinio vandens telkinių nustatytomis pakrantės apsaugos juostomis, lankyti bendro naudojimo rekreacines teritorijas. Tai reiškia, kad vandens telkinių pakrantės turi būti laisvai prieinamos visuomenei. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pakrantės apsaugos juostose draudžiama:

• statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras;

• tiesti kelius;

• naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus;

• dirbti žemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą, suderinus šį darbą su aplinkos apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius;

• įrengti poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones, kūrenti laužus;

• ne miškų ūkio paskirties žemėje kirsti saugotinus medžius ir krūmus;

• vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę.

Akcijos „Tvora“ metu planuojami reidai. Bus sustiprinta vandens telkinių pakrančių kontrolė. Už savavališką pakrančių užtvėrimą, pažeidžiant vandens telkinių pakrančių ekologines funkcijas, bus taikoma administracinė atsakomybė. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK 55 str.) už paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimą numato įspėjimą arba baudą piliečiams nuo 28 iki 144 eurų, pareigūnams – nuo 86 iki 289 eurų. Pakartotinis tokio pažeidimo padarymas užtraukia piliečiams 57 – 289 eurų baudą ir pareigūnams 289 – 579 eurų baudą.

Užfiksavus pažeidimą, bus skiriamas privalomas nurodymas jį pašalinti. Aplinkos apsaugos pareigūno privalomo nurodymo neįvykdymas laiku užtraukia baudą piliečiams nuo 144 iki 289 eurų ir pareigūnams – nuo 289 iki 579 eurų.

Be to skaičiuojama žala aplinkai. Savavališkai užtvėrus paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje tvorą (pažeistos vandens telkinių pakrančių ekologinės funkcijos, vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, apsunkinta gyvūnų migracija ir kt.) žala skaičiuojama už 1 tiesinį tvoros metrą – 144 eurai. Nustačius šiuos žalos atvejus, pareigūnai dėl jos padarinių pašalinimo surašys privalomuosius nurodymus, įpareigojančius asmenis pašalinti žalos Aplinkai padarinius. Privalomojo nurodymo vykdymo terminas neturės būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai. Jei per nurodytą terminą nepašalinami žalos aplinkai padariniai, apskaičiuotas 144 eurai už tiesinį tvoros metrą žalos aplinkai dydis pridedamas kiekvieną mėnesį, kol bus pašalinami žalos aplinkai padariniai.

Pernai Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje buvo atlikti 37 reidai. Jų metu nustatyta 18 pažeidimų.

Akcijos „Tvora“ metu tikimės ir kviečiame visus būti neabejingais ir apie pastebėtus pažeidimus informuoti Bendruoju pagalbos centro numeriu – 112 arba paskambinti į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą tel. (8 41) 596 424.

Artūras Konderauskas
LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas