Home + Naujienos Vyresnio amžiaus bedarbiai skatinami sugrįžti į darbo rinką

Vyresnio amžiaus bedarbiai skatinami sugrįžti į darbo rinką

0
Vyresnio amžiaus bedarbiai skatinami sugrįžti į darbo rinką

pensininkas-dirbaVyresnio amžiaus žmonėms, dėl įvairių priežasčių praradusiems darbą, grįžti į darbo rinką ir joje įsitvirtinti be darbo biržos teikiamos paramos būtų gerokai sunkiau. Lietuvos darbo birža nuo šių metų sausio 1 d. įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“, kuris suteikia galimybes vyresniems nei 54 metų bedarbiams dalyvauti profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo veiklose. Daugiau nei 1,1 tūkst. bedarbių jau pasinaudojo šiomis priemonėmis. Projekto tikslas – padėti 14 tūkst. vyresnių bedarbių integruotis į darbo rinką.

Šiuo metu dalyvaudami profesinio mokymo veikloje 369 vyresnio amžiaus bedarbiai įgys kvalifikaciją ir patobulins kompetencijas. Vyresnio amžiaus bedarbiai mokosi darbo rinkai reikalingų profesijų – krovininių transporto priemonių vairuotojo – 62, valytojo – 33, slaugytojo – 23, apdailininko – 22, apskaitininko – 17, siuvėjo -17 ir virėjo – 16. Projekto dalyviai ne tik noriai mokosi, bet ir padedant darbo biržų specialistams ir darbdaviams sėkmingai integruojasi į darbo rinką.

Vyrauja nuomonė, kad didžiausia kliūtis, užkertanti kelią dirbti, yra neigiamas darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus bedarbius. Įdarbinimo subsidijuojant priemonė paneigia šį vyraujantį stereotipą.

Šiuo metu 733 projekto dalyviai yra įtraukti į aktyvią veiklą ir turi visas galimybes išsaugoti darbo vietą įmonėse, kuriose buvo įdarbinti. Įmonės, priėmusios dirbti daugiausia vyresnio amžiaus darbuotojų: UAB „Lutora“, UAB „Brodvėjus LT“, valstybės įmonė Tytuvėnų miškų urėdija, UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“, UAB „Pavėsinės“, UAB „Bebrusai“, UAB „Automobilistas LT“, UAB „Rent-tex“, UAB „Švaros artelė“, UAB „Eviteks“ ir kitos su teritorinėmis darbo biržomis bendradarbiaujančios įmonės. Daugiausiai įdarbinta subsidijuojant valytojų – 42, pardavėjų – 38, statybininkų – 26, virėjų – 18 ir vairuotojų – 16.

Sudarytos sąlygos ir vyresnio amžiaus bedarbiams, gyvenantiems kaime ir atokesnėse vietovėse – teritorinio judumo rėmimo priemonė 11 projekto dalyvių iš dalies kompensuoja nuvykimo į darbą ir grįžimo kelionės išlaidas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 6,2 tūkst. projekto dalyvių bus suteikta galimybė įgyti naują kvalifikaciją arba patobulinti jau turimas kompetencijas, beveik 7,4 tūkst. bus sudarytos sąlygos grįžti į darbo rinką, darbdaviams mokant subsidiją darbo užmokesčiui ir 450 projekto dalyvių, susiradusiems darbą toliau nuo gyvenamosios vietos, bus kompensuojamos kelionės ar apgyvendinimo išlaidos dalyvaujant bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėje.

Projekte gali dalyvauti vyresni negu 54 metų bedarbiai (dalyviui turi būti suėję 55 metai), kurie yra registruoti teritorinėse darbo biržose.

Projektas „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ bus vykdomas iki 2017 m. birželio 30 d.

Lietuvos darbo biržos duomenų registre gegužės 1 d. visoje šalyje buvo 155,6 tūkst. bedarbių, tarp jų – 20 proc. vyresnių nei 54 metų bedarbių. Beveik kas antras iš jų – ilgalaikis.

Lietuvos darbo biržos
Komunikacijos skyrius