Vystyti regionus padės ir verslas

0
81

pasisveikinimasKur asfaltuoti kelius, kokius parkus tvarkyti, kur įrengti žaidimų aikšteles – jau metus sprendžia miestų ir miestelių regionų plėtros tarybos. Iki šiol jose dalyvavo tik politikai, o verslo atstovai buvo ignoruojami. Pasak VRM viceministro Juliaus Morkūno, dabar siūloma, kad socialiniai partneriai būtų atrenkami kruopščiau ir į jų vietą būtų deleguoti verslo atstovai.

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus pabrėžė, kad verslo vaidmuo formuojant regionų ateitį yra išties reikšmingas. Regionams yra būtina pritraukti investicijų, sudaryti palankias sąlygas įmonėms, taigi, kas geriau nei patys verslininkai gali patarti savivaldoms, priimant sprendimus? Verslui svarbi ne tik infrastruktūra, bet ir savivaldų noras vystyti bendrus projektus kaip mokamos stovėjimo aikštelės, keliai, uostai.

Nors pagal dabartinį įstatymą regionų plėtros tarybų posėdžiuose patariamąja balso teisę gali pasinaudoti ne vien tik tarybų nariai, tačiau verslas ar universitetai vis dar retai ja naudojasi. Pasak J. Morkūno, regionų plėtros tarybose verslo asociacijos galėtų dalyvauti aktyviau. Geras to pavyzdys yra Kauno taryba, kurios veikloje aktyviai dalyvauja Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas bei Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Lietuvos regionų plėtros gaires ir numatomą jų finansavimą 2014-2020 m. ES paramos laikotarpiu susitikime su verslo atstovais pristatė VRM Regioninės politikos departamento Regioninės politikos koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis. Šiuo laikotarpiu regioninei plėtrai įvairios ministerijos skirs 1,14 mlrd. Eur, iš jų VRM skirstys daugiausia – 378 mln. eurų.

Penkių didžiųjų Lietuvos miestų infrastruktūros gerinimui bus skirta 139 mln. Eur. Pagal šią priemonę numatomos investicijos į viešąsias erdves, apleistus pastatus, taip pat planuojami parengiamieji darbai tolimesnėms investicijoms, tokiu būdu sukuriant galimybes naujoms bendruomenių ir verslo veikloms.

Vidutiniams ir mažiems miestams skirta 98,5 mln. Eur. – beveik 500 Eur vienam žmogui, o mažų miestų ir gyvenviečių infrastruktūrai gerinti – 47,8 mln. eurų. Dar 66,5 mln. Eur teks Vilniaus, Klaipėdos ir Lazdynų daugiafunkcinių centrų statybai.

J. Morkūnas atskleidė, kad siekiant pagerinti regionų padėtį, planuojama Lietuvoje padaryti tik du regionus: vienas iš jų – Vilnius, o kitas – visa likusi Lietuva. Taip pat siūloma Vilniaus apskrities ribas dar labiau sumažinti, nes tos savivaldybės, kurios yra prijungtos prie Vilniaus, negauna finansavimo. Šis pakeitimas iš esmės neturės įtakos nei savivaldų, nei Seimo rinkimams, nei įstaigų veiklai.